WERKWIJZE


Screenshot_2018-10-14 Werkwijze Psychologenpraktijk-de-deining
Je maakt een afspraak telefonisch of via mail. Ga naar: Contact.
Je hebt geen doorverwijzing nodig van een arts. Vòòr je naar de afspraak komt, krijg je een aantal korte vragenlijsten doorgestuurd via mail. Deze dienen als leidraad voor het eerste gesprek en helpen ons jouw bezorgdheden en ervaringen met vorige hulpverlening te kennen. Zo wordt de hulp afgestemd op jouw noden.

Screenshot_2018-10-14 Werkwijze Psychologenpraktijk-de-deining(1)
Het eerste gesprek, de intake, is een verkennend gesprek waarbij jouw therapeut jouw hulpvraag in kaart brengt en deze afstemt met het hulpaanbod van onze praktijk. In overleg maken jullie eventueel verdere afspraken of wordt er gezocht naar de meest aangepaste hulp voor jou.

Screenshot_2018-10-14 Werkwijze Psychologenpraktijk-de-deining(2)
De duur en frequentie van de behandeling is afhankelijk van jouw hulpvraag en gebeurt steeds in gezamenlijk overleg.